Obchodní podmínky

Obecné podmínky

 1. Naše kurzy Pranic Healing provádíme v souladu standartů daných Institute for Inner Studies v Manile, celosvětovým garantem všech kurzů a instruktorů Pranic Healing.
 2. Naše kurzy a služby provádíme v souladu s nizozemským právem.
 3. Vaše přihláška na kurz je platná až poté, co obdržíme vaši platbu celého kurzovného.
 4. Doba splatnosti všech faktur a objednávek je 14 dnů.
 5. Máme právo kurzy zrušit do týdne před planovaným datem z důvodu nedostatku platných přihlášek. Máme právo kurzy zrušit z důvodu nečekaných okolností. V obou připadech. máte nárok na účast stejného kurzu v náhradním termínu nebo na vracení kurzovného.
 6. Platnou přihlášku na kurz můžete zrušit bezplatně do 14 dnů před planováným termínem. Od 14 dnů do jednoho dne před planovaným termínem vybíráme storné ve výši 50%. Po začátku kurzu činí storné 100% kurzovného.
 7. Přečetl/a jste naše zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.
 8. Přečetl/a jste níže uvedené prohlášení na účast semináře a souhlasíte s nim.

Prohlášení na účast semináře

Tímto se zapisuj na výše uvedený seminář. Prohlašuji:

 1. Že se účastním na vlastní náklady a riziko.
 2. Že rozumím, že Pranic Healing nenahrazuje lékařskou péči
 3. Že obsah semináře nezveřejním v jakékoliv formě bez písemného souhlasu Institute for Inner Studies.
 4. Že souhlasím se zápisem údajů do registrace studentů, dostupné jenom autorizovaným osobám.
 5.  Že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.