Kort consult

35

Beschrijving

Kort consult (circa 20 minuten), bijvoorbeeld voor een afstandsbehandeling, coaching of advies.